Bring Them Home

אירועי הטבח והפלישה ב-7 באוקטובר, הובילו למצב הומניטרי נורא, ש- 134 בני ערובה עדיין נמצאים בעזה, ו- 19 מהם נשים. ל- 14 מהנשים הללו יש תקווה לחזור בחיים, ואני בחרתי להביא אותן לחופש, לפחות בפרספקטיבה אמנותית.

הפורטרטים צוירי בצבעי מים וטושי אקריל.